Atavism

atavisme ‘det at en (primitiv) egenskap dukker opp igjen etter flere generasjoners forløp, som en arv fra fjerne slektsledd’

https://naob.no/ordbok/atavisme

atavism, ‘a tendency to revert to something ancient or ancestral’ or ‘recurrence of traits of an ancestor in a subsequent generatio’

From the Oxford Dictionary of English (ODE) on macOS

#definition