Fjellene i Lofoten og Vesterålen

Bygget opp av massive bergarter, blant annet gabbro.

De eldste fjellene i Norge. Kommer opp omlag 3 milliarder år siden, en gang i «sen-prekambrium».

Dette er før en stor istid som sliper ned fjell og skaper Finnmarksvidda og Hardangervidda.

Se fjell, mountains, geology is the science of the physical structure and substance of the earth