Integrere

Roten til integrere, integrare på latin betyr å gjøre hel.

Integrasjon handler kanskje om at alle kommer sammen til én. Det skal ikke være opp til den ene og ha ansvaret for hele integreringen. Da blir det vanskelig å gjøre den hel.

Det er kanskje roten til integer som betyr helt tall i matematikken?

#definition