Normativt og deskriptivt arbeid

Deskriptivt arbeid søker å beskrive. Det bidrar til forståelse, og ligger ofte til grunn for videre arbeid (både normativt og deskriptivt). Eksempler på deskriptivt arbeid kan være analytisk forskning.

Normativt arbeid påvirker direkte. Det søker ikke å beskrive slik som deskriptivt arbeid, men heller å bevise. Normativt arbeid blir førende, fordi det oppfattes som det eneste mulige. Eksempler på normativt arbeid kan være utvikling av nye teknologier og standarder.

Se Kjetil Kjernsmo.

Referanser

Å skape nye normer ved å utvikle teknologi på Kjetil Kjernsmos hjemmeside

#review #definition