oppvinne / oppvinning

foredling eller fornying av brukte gjenstander, enten gjennom små modifikasjoner eller gjennom gjenbruk av materialene

Relatert til gjenvinning (see recycling)

Samme som det engelske begrepet upcycle.

#definition