Andelslandbruk

Et norsk konsept der private kjøper eller leier en andel av en gård. Detaljene varierer fra gård til gård, men grunntanken er at man betaler et fast årlig beløp som gir deg tilgang til råvarer i sesong, men krever som regel noe arbeid som hjelp til såing, luking og høsting.

Dette er også en utrolig fin måte å introdusere folk og kanskje barn spesielt til mat og næringskjeden.

Andelslandbruk minner noe om det amerikanske Community supported agriculture.

Richard Perkins har en video hvor han besøker Virgenes Andelsgård i Vestfold. Se https://www.youtube.com/watch?v=wJ1lsV7kuDs

agriculture, community, organic

#norsk #food #growing