All tags

1 note tagged #fermentation

surdeig starter på spelt

En slags logg over prosessen å lage surdeig. Dette er et utkast under utvikling.