All tags

1 note tagged #norsk

Andelslandbruk

Et norsk konsept der private kjøper eller leier en andel av en gård. Detaljene varierer fra gård til gård, men grunntanken er at man betaler et fast årlig beløp som gir deg tilgang til råvarer i sesong, men krever som regel noe arbeid som hjelp til såing, luking og høsting.